Bauholz

Fichten-Dielen

Fi/Ta-Dielen, i. P. scharfkantig, frisch, roh

Abmessung:

 • 50 x 200 m/m
 • 40 x 250 m/m
 • 40 x 200 m/m
 • 30 x 200 m/m

Längen: 4,00 – 5,00 m

Fichten-Latten

Fi/Ta-Latten, S10/C24, CE gestempelt, trocken, sägerauh, gebündelt

Abmessung:

 • 40 x 60 m/m

Längen: 4,00 / 4,50 / 5,00 m

 

Fi/Ta-Latten, GKL-I-II, sägerauh

Abmessung:

 • 38 x 58 m/m frisch 4,00m – 5,00 m
 • 30 x 48 m/m trocken 5,00 m
 • 24 x 48 m/m trocken 1,35 / 4,00 / 4,50 / 5,00 m

Schalung

Fi/Ta-Schalung, sägerauh, gelattet, frisch

Abmessung:

 • 23 x 80 m/m
 • 23 x 100 m/m
 • 23 x 120 m/m

Länge:

 • 4,00 – 5,00 m

Fi/Ta-Schalung, sägerauh, trocken

Abmessung:

 • 22 x 75 / 100 / 125 / 150 m/m
 • 25 x 125 / 150 m/m
 • 32 x 150 m/m

Längen:

 • 3,00 – 5,00 m

Keilbohlen

Fi/Ta-Keilbohlen, SKL A/S, GKL II, auf 0 laufend, roh, trocken

Abmessung:

 • 6 x 16 cm
 • 6 x 20 cm
 • 8 x 16 cm
 • 8 x 20 cm

Länge:

 • 5,00 m

Kiefern-Kreuzholz

Kiefer-Kreuzholz, SKL A/S, trocken, sägerauh, getrocknet nach IPPC standard

Abmessung:

 • 76 x 96 m/m
 • 96 x 96 m/m

Länge:

 • 5,00 m